UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI

Zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży jest możliwe w dowolnym terminie pod warunkiem, że pomiędzy dniem zawarcia umowy ubezpieczenia a dniem rozpoczęcia podróży jest więcej niż 30 dni. W przypadku gdy do rozpoczęcia podróży jest 30 dni lub mniej, umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą albo w dniu wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu takiej umowy, w zależności od tego, który z tych dni przypada wcześniej.

Za koszty rezygnacji z podróży lub koszty rezygnacji z biletu uważa się opłaty, jakie poniósł Ubezpieczony w związku z anulacją przed wyjazdem m.in. rejsu, rezerwacji noclegu, wynajmu samochodu, uczestnictwa w konferencji, szkoleniu, uczestnictwa w imprezie turystycznej lub biletu.

Za koszty przerwania podróży uważa się część niewykorzystanych świadczeń wynikających z anulacji w trakcie trwania m.in. rejsu, uczestnictwa w imprezie turystycznej, a także poniesione przez Ubezpieczającego dodatkowe koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju rezydencji.

KOSZT REZYGNACJ Z PODRÓŻY LUB JEJ PRZERWANIA – 100%. Maksymalna wartość 35 000 PLN
Okres ubezpieczenia od daty wystawienia polisy do daty zakończenia imprezy/wyjazdu.
Składka wynosi 3% wartości imprezy w PLN

KOSZT REZYGNACJI Z PODRÓŻY – 100% Maksymalna wartość 35 000 PLN
Okres ubezpieczenia od daty wystawienia polisy do daty rozpoczęcia imprezy/wyjazdu.
Składka wynosi 3% wartości imprezy w PLN

KOSZT REZYGNACJI Z BILETU – 100%
Okres ubezpieczenia od daty wystawienia polisy do daty wylotu.
Składka wynosi 2,8% wartości biletu

Jeśli koszt imprezy jest podany w obcej walucie, to wartość imprezy oblicza się według średniego kursu NBP waluty obcej aktualnego w momencie wystawienia polisy.

Ubezpieczenie obowiązuje od daty wystawienia polisy.

Towarzystwo zwraca opłaty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją z biletu lotniczego, rezygnacją z imprezy turystycznej lub jej przerwaniem, jedynie gdy wynikają one z następujących powodów:

1) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego – jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub powodują śmierć Ubezpieczonego;

2) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej;

3) poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w dniu planowanego wyjazdu – włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan czy inne zdarzenie losowe, zaistniałe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego;

4) bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą, z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe;

5) wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania;

6) śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży – jedynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego, a cena wynajmu została ustalona łącznie dla wskazanej liczby osób. Liczba zgłoszonych osób nie może być większa niż dopuszczona umową z biurem podróży.

rezygnacja OGÓLNE WARUNKI (pdf)

rezygnacja ZAKRES UBEZPIECZENIA (pdf)

rezygnacja INFORMACJE O PRODUKCIE (pdf)

Likwidacja szkód odbywa się przez wyspecjalizowane Centrum Alarmowe
Centrum Alarmowe/Help Line 24h
tel. + 48 22 5999185
sms. +48 661 001 601

W przypadku zdarzenia kontakt obowiązkowy w ciągu 48 godz

Centrum Alarmowe czynne 7 dni w tygodniu 24 h.

Zgłaszanie szkód po powrocie do Polski w godzinach 9.00 -17.00.

 

 

W Polityce prywatności dowiedz się więcej o sposobie i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o celu używania cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.