Warunki ubezpieczenia

Uczestników naszych wyjazdów ubezpieczamy w firmie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51.

Podstawowe ubezpieczenie podróżne
UBEZPIECZENIE KONTYNENTY - LARGE

zakres ubezpieczenia LARGE

KL - koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance

30 000 EUR
Leczenie ambulatoryjne do 100% KL
Transport Ubezpieczonego do placówki medycznej, między placówkami medycznymi do 100% KL
Leczenie stomatologiczne do 250 EUR
Naprawa lub zakup protez, okularów do 10% KL
Transport Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji do 100% KL
Transport zwłok Ubezpieczonego do 100% KL
Zakup trumny lub koszty kremacji i zakup urny do 1250 EUR
Koszty wyżywienia i zakwaterowania osoby towarzyszącej (maksymalnie 7 dni) do 100 EUR na dzień
Koszty podróży osoby wezwanej do towarzyszenia do 1000 EUR
Kontynuacja zaplanowanej podróży do 500 EUR
Koszty transportu osób bliskich do 1000 EUR
Koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi do 1000 EUR
Pomoc w przypadku wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji do 1000 EUR
Pomoc prawna 2000 EUR
Opóźnienie lotu do 200 EUR
NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków 4 000 EUR
Świadczenie z tytułu całkowitego uszczerbku na zdrowiu 100% NNW
Świadczenie z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu określony % NNW
Świadczenie w przypadku śmierci 100% NNW
BP - bagaż podróżny 400 EUR
Opóźnienie w dostarczeniu bagażu podróżnego do 200 EUR
OC 50 000 EUR
Szkody w mieniu maksymalnie do 50% sumy gwarancyjnej 25 000 EUR
Szkody na osobie 50 000 EUR

Pełne warunki ubezpieczenia Indywidualne podróże KONTYNENTY w pdf
 

Dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania

Zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży jest możliwe w dowolnym terminie pod warunkiem, że pomiędzy dniem zawarcia umowy ubezpieczenia a dniem rozpoczęcia podróży jest więcej niż 30 dni. W przypadku gdy do rozpoczęcia podróży jest 30 dni lub mniej, umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą albo w dniu wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu takiej umowy, w zależności od tego, który z tych dni przypada wcześniej.
Składka wynosi 2,8% ceny imprezy objętej umową.
Takim samym ubezpieczeniem można też objąć koszt biletu lotniczego.

Towarzystwo zwraca opłaty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją z biletu lotniczego, rezygnacją z imprezy turystycznej lub jej przerwaniem, jedynie gdy wynikają one z następujących powodów:

1) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego – jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub powodują śmierć Ubezpieczonego;

2) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej;

3) poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w dniu planowanego wyjazdu – włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan czy inne zdarzenie losowe, zaistniałe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego;

4) bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą, z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe;

5) wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania;

6) śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży – jedynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego, a cena wynajmu została ustalona łącznie dla wskazanej liczby osób. Liczba zgłoszonych osób nie może być większa niż dopuszczona umową z biurem podróży.

Bogatsze ubezpieczenie indywidualne MULTITRAVEL w trzech wariantach

zakres ubezpieczenia BASIC      PREMIUM MAXIMUM
Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance, z uwzględnieniem poniższych podlimitów 100 000 EUR 150 000 EUR 250 000 EUR
koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych 10 000 EUR 15 000 EUR 25 000 EUR
koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i bólowych 250 EUR
koszty naprawy lub zakupu okularów, protez dentystycznych i środków pomocniczych 1 000 EUR
koszty jednej wizyty lekarskiej związanej z ciążą 100 EUR
koszty zakupu trumny lub koszty kremacji i zakupu urny 1 250 EUR
koszty zakwaterowania, wyżywienia i transport osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu

100 EUR za dzień w przypadku kosztów zakwaterowania i wyżywienia
1 000 EUR w przypadku kosztów transportu

koszty transportu i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia 1 000 transport / pobyt 100 do 7 dni
koszty kontynuacji zaplanowanej podróży 500 EUR
Koszty wyżywienia i zakwaterowania w celu rekonwalescencji 100 EUR za dzień, maks do 7 dni
koszty transportu osób bliskich 1 000 EUR
koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi 1 000 EUR
koszty pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji 1 000 EUR
koszty pomocy prawnej 2 500 EUR
zwrot kosztu karnetu na wyciąg narciarski 250 EUR
świadczenia dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych 20 EUR
zwrot kosztów wypożyczonego sprzętu narciarskiego 20 EUR na każdy dzień dla 1 osoby
Następstwa nieszczęśliwych wypadków 4 000 EUR 6 000 EUR 20 000 EUR
Ubezpieczenie bagażu podróżnego 400 EUR 500 EUR 600 EUR
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego 200 EUR
Ubezpieczenie opóźnienia lotu 200 EUR
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
szkody osobowe: 50 000 EUR 80 000 EUR 100 000 EUR
szkody rzeczowe: 25 000 EUR 40 000 EUR 50 000 EUR
szkody osobowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia:   50 000 EUR 50 000 EUR
szkody rzeczowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia:   25 000 EUR 25 000 EUR
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej   1 250 EUR 1 250 EUR
Ubezpieczenie kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej   1 250 EUR 1 250 EUR
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego   500 EUR 500 EUR
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rezerwacji noclegu   500 EUR 500 EUR
Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu, utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku   150 EUR 150 EUR
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej   3 500 EUR 3 500 EUR
Ubezpieczenie sprzętu sportowego   700 EUR 1 000 EUR
Ubezpieczenie kosztów leczenia na terenie RP     150 EUR
Ubezpieczenie kosztów rehabilitacji na terenie RP     150 EUR
Ubezpieczenie pobytu w szpitalu na terenie RP (minimum 2 dni, maksimum 10 dni)     25 EUR za dzień
składka za 1 dzień - równowartość 2 EUR 2,5 EUR 3 EUR


Pełne warunki ubezpieczenia MULTITRAVEL w pdf

Likwidacja szkód odbywa się przez wyspecjalizowane Centrum Alarmowe
Centrum Alarmowe/Help Line 24h
tel. + 48 22 575 90 80
sms. +48 661 000 0
17
W przypadku zdarzenia kontakt obowiązkowy w ciągu 48 godz

Centrum Alarmowe czynne 7 dni w tygodniu 24 h.

Zgłaszanie szkód po powrocie do Polski w godzinach 9.00 -17.00.

W przypadku gotówkowego pokrywania kosztów leczenia przez Ubezpieczonego bez kontaktu z Centrala Alarmową, ubezpieczyciel zwróci wartość poniesionych kosztów pomniejszoną o 20 EUR.

W Polityce prywatności dowiedz się więcej o sposobie i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o celu używania cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.